Selecteer een pagina

Over ons

Een no-nonsense aanpak

Door het actief doen, ontdek je dat je meer kunt dan je dacht. Dat geeft voldoening. Uit onze jarenlange ervaring weten we dat dit ook geldt voor mensen die zich ziek melden. De werkgever heeft hierbij een stimulerende rol. Activering dient wel verantwoord te gaan. Daarbij is de inschakeling van ons een extra veilige ondersteuning. Verantwoord, no-nonsense en doeltreffend is onze dienstverlening. 

Een plezierige samenwerking

Wij helpen onze klanten door ze te ontzorgen en zodanig te faciliteren dat zij zich bezig kunnen houden met hun primaire processen. Dit doen wij door een professionele aanpak met persoonlijke betrokkenheid, waarbij wij gaan voor resultaat door onze kennis van zaken. Centraal staan de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer.

Wij bieden duidelijkheid en gaan zorgvuldig om met de privacy van de mensen. Binnen de wettelijke kaders interveniëren wij bij het ziekteverzuim en spreken de werknemer ook aan op diens verantwoordelijkheid.

Een arbodienst met een duidelijke visie op arbeidsverzuim

Voor alle ziekmeldingen waarvoor geen medische oorzaak is te duiden, stemmen wij het beleid af met u als werkgever. Er is dan immers sprake van werkvermogen.

Als de werkgever en werknemer zich houden aan de gemaakte afspraken, serieus met elkaar omgaan en de wet respecteren, zou er geen arbodienst nodig hoeven zijn. Door onder andere het geven van advies en trainingen vergroten wij de zelfredzaamheid van u als werkgever.

Contact

Postbus 449, 3700 AK  ZEIST
KvK-nummer: 30189419

info@remaz.nl

030 - 69 59 190

030 - 69 59 212

Utrechtseweg 75, 3702 AA ZEIST

Ma t/m Vr: 8.00 - 18.00 ( Za - Zo: gesloten )